آکسان

گروه نـــــرم افزاری

اتوماسیون هوشمند مدیریت آموزشگاه و مراکز آموزشی

نسخه اختصاصی آموزشگاه های

موسیقی و هنر ، فنی و حسابداری ، آموزشگاه زبان های خارجی و مدارس

آموزشگاه موسیقی و هنر آکسان

( مخصوص آموزشگاه موسیقی ، بازیگری ، نقاشی ، عکاسی و . .. )

نصب و راه انـــدازی شده بر روی بیــــش از 500 مرکز فعـــــال

آموزشگاه زبان و فنی آکسان

نصب و راه انـــدازی شده بر روی بیــــش از 400 مرکز فعـــــال

سخت افزار مراکز آموزشی

دستگاههای اثر انگشت، تشخیص چهره،کارت خوان و کیوسک های هوشمند

>

نسخه مدیریت مدارس آکسان

نصب و راه انـــدازی شده بر روی بیــــش از 10 مرکز فعـــــال

مشتـــــــریان

  • تلفن مرکز ارتباط با مشتری : 031-35252498
    031-35225429
    031-35225411
  • تلفن پاسخگویی تمام وقت :
    031-32681554
  • اصفهان ، خیابان جی ، خیابان همدانیان ، مجتمع تجاری سپیده ، طبقه سوم ، واحد 8 ، کد پستی : 8156975737